Sandwichväggar: Vi tillverkar isolerade sandwichelement med isolerings tjocklek och typ efter byggnadens krav. Fasadytor utföres slätgjutna, rollade, ströpplade eller gjutna mot matriser efter beställarens önskemål.

Innerväggar: Väggarna tillverkas i homogen betong. De anpassas i tjocklek till de krav som ställs avseende ljud, bärighet och stabiliserande egenskaper.

Betonghus